แบบเหล็ก ดับบลิวซีเค แบบเหล็กอันดับหนึ่งของคนท

ความสำคัญของการใช้ฉากเข้ามุม

บ้านและอาคารในปัจจุบันนี้มีรูปทรงที่ต่างกันไปตามความชื่นชอบของผู้ใช้งาน แต่รูปทรงหลักที่นำมาก่อสร้างโครงสร้างทุกโครงสร้างจะเริ่มจากรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีมุมฉากทุกมุมนำมาประกอบกันเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ หรือแม้แต่การสร้างโครงสร้างที่เป็นทรงกลมก็จะมีการวางโครงสร้างเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากก่อนแล้วจึงค่อยเพิ่มองค์ประกอบให้เป็นทรงกลมในภายหลังเช่นกัน ซึ่งการทำโครงสร้างที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมนั้นการใช้ฉากในการเข้ามุมมีความสำคัญมาก ซึ่งความสำคัญของการใช้ฉากเข้ามุมมีดังนี้

1.กระจายแรง เสาหรือคานจะทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของโครงสร้างทั้งหมด ซึ่งน้ำหนักไม่ได้ออกแรงมายังเสาต้นใดต้นหนึ่ง แต่ออกแรงกดมายังเสาทุกต้นที่เป็นองค์ประกอบของบ้าน โดยเราจะแบ่งแรงกดออกเป็นสี่มุมด้วยกัน คล้ายกับรูปกากบาทนั่นเอง ดังนั้นหากต้องการให้แรงกดที่กดลงเท่ากันทุกมุมของเสา การวางองค์ประกอบบนเสาจะตั้งตั้งฉากกัน ซึ่งการที่จะวางให้ตั้งฉากกันนั้นจะต้องอาศัยฉากเป็นตัววัดมุม เพื่อได้มุมที่เป็นฉากจริง เพื่อที่แรงกดจะกระจายเท่ากันทั้งตัวเสา ตัวบ้านจะได้ไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนั่นเอง

2.ความสวยงาม การก่อสร้างบ้าน หากต้องการห้องที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว มุมของห้องแต่ละมุมจะต้องมีขนาด 90 องศา ถึงจะได้ห้องที่เป็นสี่เหลี่ยมจริง ซึ่งห้องที่มีรูปแบบเป็นสี่เหลี่ยมจะมีการจัดห้องและวางรูปแบบองค์ประกอบส่วนอื่นได้ง่าย จัดออกมาแล้วมีความสวยงาม สมส่วน ใช้พื้นที่ในห้องได้อย่างเต็มที่ จึงต้องทำการใช้ฉากในการเข้ามุมเพื่อให้ได้ห้องที่เป็นสี่เหลี่ยม

3.สร้างง่าย การก่อสร้างอาคารจะมีการวางองค์ประกอบหลายส่วนเข้าด้วยกัน โดยเริ่มจากเสา คาน โครงหลังคา ประตู หน้าต่าง เป็นต้น ซึ่งหากโครงสร้างของคาน เสาเป็นวงกลมแล้วการวางโครงสรร้างจะทำได้ยาก โครงสร้างไม่สามารถยึดเกาะกันได้ แต่หากโครงสร้างเป็นสี่เหลี่ยมการวางและการเชื่อมต่อให้ยึดติดกันทำได้ง่าย และมีความแข็งแรงทนทานสูงกว่ามาก โดยการวางโครงสร้างให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจะทำให้งานก่อสร้างมีความสมดุล สร้างง่าย ช่วยประหยัดเวลาในการก่อสร้างบ้านและอาคารให้น้อยลง และสิ่งก่อสร้างที่ได้ก็มีความแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักผู้อยู่อาศัยได้เป็นจำนวนมาก

นี่คือความสำคัญของการใช้ฉากในการเข้ามุม หลายครั้งที่เราจะเห็นช่างนำฉากมาวัดที่ส่วนของมุมว่าได้มุมฉากตามที่ต้องการหรือไม่ เพราะหากมุมได้ตามขนาดแล้วการกระจายแรงกดจากน้ำหนักขององค์ประกอบของโครงสร้างจะมีไม่สมดุลทำให้เสาหรือคานได้รับน้ำหนักไม่เสมอกันทุกส่วน โครงสร้างอาจมีการเอียงได้นั่นเอง