แบบเหล็ก ดับบลิวซีเค แบบเหล็กอันดับหนึ่งของคนท

ทำไมต้องใช้แบบคาน สำหรับงานก่อสร้าง

เมื่อกล่าวถึงคานช่างทุกคนจะทราบดีว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่สุดในการสร้างบ้านหรืออาคาร คานที่หน้าที่ในการรองรับน้ำหนักส่วนประกอบต่างๆ ของอาคารในแนวราบ เช่น หลังคา พื้น ผนัง คานฝาก เพื่อถ่ายน้ำหนักที่ได้รับส่งต่อไปยังส่วนของเสา พื้น ชนิดของคานที่นิยมนำมาใช้งานกันมากก็คือคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่สามารถรองรับได้ทั้งแรงอัดและแรงดึงได้เป็นอย่างดี ซึ่งการสร้างคานที่ดีจะต้องใช้แบบคานในการก่อสร้างทุกครั้ง ที่เราต้องใช้แบบคานในกรสร้างคานเนื่องจาก

1.มีขนาดที่เหมาะสม คานคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นคานสามารถรองรับแรงอัดและแรงดึงได้ดี ทว่าโครงสร้างแต่ละแบบมีขนาดของคานที่ต่างกันหรือแม้แต่ภายในอาคารหลังเดียวกันขนาดของคานก็มีหลายขนาดรวมอยู่ด้วยกัน ดังนั้นในการก่อสร้างอาคารช่างจะต้องทำการสร้างคานที่มีหลายขนาดด้วยกัน ซึ่งการสร้างคานที่ดีจะต้องอาศัยแบบคานเป็นตัวช่วยกำหนดขนาดเพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น และได้ขนาดของคานที่เหมาะสมกับหน้าที่ของคานที่สร้างออกมา

2.ใช้งานได้หลายครั้ง แบบคานที่ใช้ในการก่อสร้างมีทั้งที่ผลิตจากเหล็กและผลิตจากไม้ ซึ่งแบบคานที่ผลิตจากเหล็กจะมีความทนทานมากกว่าคานที่ทำจากไม้ จึงสามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกในการสร้างอาคารครั้งต่อไป โดยเฉพาะการสร้างบ้านในหมู่บ้านจัดสรรที่มีรูปแบบบ้านเหมือนกัน ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณในการสร้างบ้านอาคารได้

3.แข็งแรง คานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการสร้างจากแบบคานเป็นคานที่มีความแข็งแรงสูง สามารถทนแรงดึงและแรงกดจากโครงสร้างส่วนอื่นได้เป็นอย่างดี

4.รูปร่างตามแบบ แบบคานที่ทำจากเหล็กจะมีความทนทาน และแน่นสนิทของแบบสูงมาก ดังนั้นในการเทคอนกรีตลงไปโอกาสที่แบบจะแตกหรือคอนกรีตไหลออกจากแบบเป็นไปได้ยาก คานที่เกิดขึ้นจึงเป็นคานที่มีคุณภาพดี ไม่บิดเบี้ยว  ได้เสาที่มีรูปร่างสวยตามแบบที่ต้องการ

5.ผิวเรียบ เหล็กที่นำมาทำแบบจะมีผิวที่เรียบ ดังนั้นเมื่อเทคอนกรีตลงในแบบคานผิวของคอนกรีตที่เกิดขึ้นจะมีผิวที่เรียบ ไม่มีรอยต่อ เหมาะกับการวางแผ่นพื้นสำเร็จ ทำให้การก่อสร้างรวดเร็วขึ้น

การสร้างคานที่ดีจะช่วยให้อาคารบ้านเรือนมีความแข็งแรง คานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำสร้างจากแบบคานเป็นคานที่มีความแข็งแรงเหมาะกับการก่อสร้างอาคารทั่วไป ดังนั้นในการก่อสร้างครั้งต่อไปเลือกใช้แบบคานที่มีเหมาะกับงานของคุณ แล้วโครงสร้างที่คุณสร้างจะแข็งแรงทนทานและสร้างได้รวดเร็วตอบสนองความต้องการของช่างอย่างคุณได้เป็นอย่างดี