แบบเหล็ก ดับบลิวซีเค แบบเหล็กอันดับหนึ่งของคนท

แบบถนนประเภทต่าง ๆ ควรเลือกใช้งานให้เหมาะกับงาน

เสามีหน้าที่รับน้ำหนักองค์ประกอบของบ้านทั้งหมด ดังนั้นเสาจึงต้องมีความแข็งแรงเพื่อที่บ้านจะได้มีความแข็งแรงตามไปด้วย ซึ่งเสาที่นิยมใช้กันมาเนื่องจากมีความแข็งแรงและสามารถรองรับน้ำหนักได้สูง คือ เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการหล่อโดยให้ใช้แบบนั่นเอง ซึ่งแบบที่ใช้ในการหล่อเสาคอนกรีตมักใช้แบบเสาตัวแอลกันมาก ซึ่งการเลือกใช้แบบเหล็กตัวแอลให้เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง ดังนี้

1.หล่อเสา เสาที่ดีในการก่อสร้างคือเสาสี่เหลี่ยม ซึ่งการหล่อเสาคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการใช้แบบตัวแอลจะได้เสาที่มีความแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักจากผนังหลังคาและคานได้ดี ลักษณะของเสาที่ได้ตั้งตรงและตั้งฉากกับคานหรือพื้นของบ้านได้มุมฉากที่เหมาะสม ขนาดของเสาแต่ละต้นมีความสมบูรณ์ ไม่แหว่างไม่เต็มเนื่องจากคอนกรีตไหลออกและขนาดที่เท่ากันเมื่อใช้แบบตัวแอลที่มีขนาดเดียวกัน การหล่อเสาสามารถทำได้ครั้งละหลายเสา และเมื่อเทคอนกรีตลงในแบบเสา โอกาสที่คนอกรีตจะไหลออกจากแบบเกิดขึ้นได้น้อยมาก เพราะแบบเหล็กตัวแอลมีการยึดติดที่มั่นคง ไม่มีช่องว่างให้คอรกรีตไหลออกแน่นอน เพราะการติดตั้งแบบตัวแอลนั้นง่ายใช้เวลาในการติดตั้งน้อย ทำให้งานหล่อเสากลายเป็นงานที่ง่าย ไม่เหมือนการทำแบบด้วยไม้ที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในการตีแบบจึงจะได้เสาที่ตั้งตรงสวยงาม

2.หล่อคาน คานเป็นส่วนที่ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักและกระจายน้ำหนักลงสู่ด้านล่าง รักษาสมดุลในการถ่ายโอนแรงกดของน้ำหนักวัสดุที่เป็นองค์ประกอบของบ้าน ดังนั้นในการสร้างคานทั้งคานนอนและคานตั้งควรสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความแข็งแรง ทนทานสามารถรับน้ำหนักได้สูงทั้งแนวนอนและแนวตั้งได้ดี นอกจากนั้นยังสามารถทนต่อแรงกดและแรงดึงจากแรงโน้มถ่วงได้ดี ไม่เกิดการโค้งงอ ไม่บิดเบี้ยว ผิวของคานมีลักษณะเรียบ ทำให้การทำฉากในการประกบเสาง่ายขึ้น

การใช้งานแบบเหล็กตัวแอลสามารถใช้ได้ทั้งการหล่อคานและหล่อเสา ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของตัวอาคาร บ้านเรือนทุกหลัง ดังนั้นหากต้องการโครงสร้างที่แข็งแรง งานที่ได้มาตรฐาน มีลักษณะสวยงามตรงตามแบบที่ต้องการ ควรเลือกใช้แบบเหล็กตัวแอลในการหล่อเสาและหล่อคานทุกครั้ง แล้วงานก่อสร้างที่ยุ่งยากเสียเวลาในการหาไม้มาสร้างแบบ ต้องหาช่างผู้ชำนาญงานในการสร้างแบบเพื่อให้ได้คานและเสาที่มีลักษณะถูกต้อง และยังใช้เวลาในการต่อไม้สร้างแบบด้วย จะง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น การใช้แบบเสาตัวแอลจึงเป็นทางเลือกสำหรับช่าวงยุคใหม่ในการสร้างเสาและคานที่สมบูรณ์สำหรับงานก่อสร้างทุกงาน