แบบเหล็ก ดับบลิวซีเค แบบเหล็กอันดับหนึ่งของคนท

นั่งร้านที่มีคุณภาพต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างให้แข็งแรงทนทานนั้น ต้องอาศัยโครงสร้างที่แข็งแรง โครงสร้างที่มีความแข็งแรงคือโครงสร้างที่เป็นคอนกรีต ซึ่งการทำโครงสร้างที่จากคอนกรีตจะต้องสร้างจากอาศัยแบบเหล็กเป็นตัวช่วยสร้างโครงสร้างที่แข็งแรงและตรงตามแบบที่ต้องการ ดังนั้นแบบที่นำมาใช้งานจะต้องแบบที่มีคุณสมบัติที่ดีจึงจะนำมาซึ่งโครงสร้างที่แข็งแรง ซึ่งแบบที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี แบบเหล็กต้องทำการผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ทำให้แบบที่ได้สามารถรับรองน้ำหนักและทนแรงดันได้สูง เพื่อที่รูปแบบและขนาดของแบบจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ เพราะแบบมีหน้าที่รับน้ำหนักของคอนกรีตที่นำมาหล่อเป็นโครงสร้างตามแบบที่ต้องการ โดยเฉพาะโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ใช้คอนกรีตปริมาณสูง นั่นหมายถึงน้ำหนักคอนกรีตจะสูงตามไปด้วย เพราะหากแบบมีการเคลื่อนที่หรือขยับตำแหน่งจะทำให้ขนาดของโครงสร้างผิดจากแบบที่ต้องการ

2.มีหลายแบบ หลายขนาด การก่อสร้างอาคารแต่ละแบบจะมีขนาดที่ต่างกัน แบบเหล็กที่นำมาเป็นแบบสำหรับทำโครงสร้างจึงต้องมีขนาดที่ต่างกัน ดังนั้นควรเลือกแบบเหล็กที่เหมาะสมกับโครงสร้างที่ต้องการทำทุกครั้ง เช่น แบบเหล็กหล่อเสากลม แบบเหล็กหล่อเสาเหลี่ยม แบบหล่อถนน แบบหล่อพิเศษ แบบหล่อโค้ง แบบหล่อทางเท้า แบบหล่อบ่อพักน้ำ แบบหล่อเสาเหลี่ยม/กลม แบบหล่อกั้นถนน เป็นต้น อย่าใช้แบบเพียงขนาดเดียวแล้วนำมาปรับแบบเหล็กให้มีรูปแบบอื่นหรือขนาดใหญ่ขึ้นเล็กลงอย่างเด็ดขาด เพราะโครงสร้างที่ได้จะสูญเสียความแข็งแรงจนทำให้งานที่ออกมาเสียหายได้

3.ผลิตใหม่เพื่องานที่พอดี อย่างที่ทราบกันดีว่าโครงสร้างแต่ละแบบจะมีขนาดที่ต่างกัน บางครั้งแบบสำเร็จรูปที่มีอยู่อาจจะไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า การเลือกใช้แบบที่ทำการผลิตใหม่จึงเป็นทางออกที่ดี เพราะแบบเหล็กที่ทำการผลิตขึ้นมาใหม่ให้ตรงตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ ช่วยให้โครงสร้างที่ได้สวยงามและแข็งแรงตรงตามสเปคที่ต้องการ และแบบที่สร้างขึ้นใหม่นี้ทำการผลิตจากเหล็กคุณภาพดีจึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเหล็กที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว  

4.ติดตั้งได้สะดวก การทำงานที่ต้องแข่งขันกับเวลาอย่างงานก่อสร้าง การติดตั้งแบบเหล็กจึงต้องทำได้ง่าย ซึ่งแบบที่เราได้ทำการผลิตไว้นั้น เป็นแบบที่ได้มาตรฐานมีการติดตั้งง่าย รับรองว่าเมื่อนำไปใช้ที่หน้างานแล้ว สามารถประกอบทันเวลาแน่นอน

ที่กล่าวมาคือคุณสมบัติของแบบเหล็กที่มีคุณภาพต้องมี ดังนั้นก่อนที่จะเลือกซื้อหรือเช่าแบบในครั้งต่อไปอย่าลืมตรวจสอบคุณภาพก่อนทุกครั้ง แล้วงานโครงสร้างของคุณจะออกมาแข็งแรง สวยงามตรงตามแบบที่ต้องการอย่างแน่นอน